انتصاب جناب مهندس علیرضا محمودی فرد به عنوان مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار ، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد ریاست محترم مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی و اشتغال پرتو مدیران خلیج فارس، طی نامه ای رسمی و معتبر جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب نموده اند. متن حکم انتصاب ایشان به شرح […]

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار ، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد ریاست محترم مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی و اشتغال پرتو مدیران خلیج فارس، طی نامه ای رسمی و معتبر جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب نموده اند.

متن حکم انتصاب ایشان به شرح ذیل می باشد:

برادر ارجمندم،

جناب آقای مهندس علیرضا محمودی فرد

با تقدیم سلام و تحیت الهی

بدین وسیله با عنایت به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ صدور به مدت ۲ سال به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از پتانسیل علمی و تجربی خود در انجام وظایف محوله موید و پیروز باشید.

 

پایگاه خبری کلام ماندگار، موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله جهت نیل به اهداف مرکز از درگاه خداوند متعال خواستار است.