یک روز پر خاطره در منطقه شاهان گرماب

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار، ژئو تیم فریمان شناسی و مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان شامل:حسن صادقی یونسی(رئیس مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان) پژوهشگر جغرافیا مهندس صادق توکلی فریمانی(پیشکسوت اداره دامپزشکی و سیایکل توریست، مربی کوهنوردی) با حمایت و پشتیبانی: اهالی روستای کارغش(حاج موسی قنبری و رحیم پردل ….) اهالی روستای رزمگاه؛ اهالی روستای […]

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار، ژئو تیم فریمان شناسی و مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان شامل:حسن صادقی یونسی(رئیس مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان) پژوهشگر جغرافیا
مهندس صادق توکلی فریمانی(پیشکسوت اداره دامپزشکی و سیایکل توریست، مربی کوهنوردی)
با حمایت و پشتیبانی:
اهالی روستای کارغش(حاج موسی قنبری و رحیم پردل ….)
اهالی روستای رزمگاه؛
اهالی روستای سرچشمه براشک و دوقلعه براشک
و دانش آموزان بسیار مهربان روستای
 الغور
در تاریخ هفدهم اسفندماه ۱۴۰۲ بازدید میدانی (جغرافیایی)صورت گرفت.
نتایج :
پیشنهاد به کتابخانه های عمومی شهرستان فریمان(قلندرآباد )برای اهدای کتاب به پاسگاه شاهان گرماب برای استفاده سربازان و …ارجمند
اهدای کتاب به مدارس روستاهایی مانند الغور و رزمگاه و دوقلعه و سرچشمه و…
درج محوطه تاریخی و باستانی ثبت شده (ملی)روستای کارغش در بروشور گردشگری شهرستان فریمان
پیشنهاد آسفالت مسیر باقی مانده جاده شاهان گرماب و ایمن سازی آن
پیشنهاد آسفالت نمودن مسیر جاده روستایی باقی مانده به سمت دوقلعه براشک و الغور
حضور نماینده بهزیستی شهرستان فریمان جهت بررسی مشکلات معیشتی( بانوی روستای رزمگاه)
توانمندسازی بانوان روستایی محدوده پساکوه فریمان؛ توجه بیشتر به وضعیت مدال آور جهانی در مسابقات ناشنوایان(فرزند جانباز ۴۵ درصد)
بررسی بهینه سازی تابلوهای پرشمار شهدای روستاهای منطقه شاهان گرماب؛معرفی شهدا و دیدار با ایثارگران
استماع نظرات والدین دانش آموزان در خصوص بحث تعلیم و تربیت فرزندان ایشان و نظر سنجی از عملکرد معلمین
بررسی مجدد آنتن دهی تلفن های همراه….در مناطق روستایی محدوده شاهان گرماب
با توجه به بحث کوهستانی بودن ناحیه تسریع در امر گاز رسانی به روستاهای مورد نظر