انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان با مرکز آموزش علمی و کاربردی موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان واحد۳۳

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار، در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی، علمی و پژوهشی میان مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان و مرکز آموزش علمی و کاربردی موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان واحد۳۳ به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، آموزشی، […]

به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار، در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی، علمی و پژوهشی میان مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان و مرکز آموزش علمی و کاربردی موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان واحد۳۳ به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در محل دفتر دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد رئیس مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی سپهر تجارت ایرانیان و دکتر مریم عبدلی مدرس دانشگاه و دکتر وهاب بهرامی رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان واحد۳۳ حضور داشته اند و پیرامون زمینه های مشترک همکاری تبادل نظر نموده اند.

از اهداف این تفاهم نامه می توان به:

۱- همکاری در جهت برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، و کنگره های ملی و بین المللی با محوریت فعالیت های طرف نخست و طرف دوم تفاهم نامه

۲- همکاری در جهت تبادل اساتید برای اجرای دوره های تخصصی در مرکز آموزش علمی و کاربردی موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان واحد۳۳

۳- همکاری در جهت برگزاری مشترک دوره های آموزشی رسمی، کوتاه مدت و بلند مدت و صدور گواهینامه مشترک

۴- همکاری در جهت تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی به صورت مشترک

۵- همکاری به صورت مشترک در جهت برگزاری سلسله نشست های علمی، تخصصی و کارآفرینی

اشاره نمود.